Fontosabb könyvek, könyvrészletek, tanulmányok:

• Lukács, D.: (2016) A Szondi-teszt korszerű értelmezése. Bp., Oriold és Társai Kiadó
• Hermann, I.: (2013) Kreativitás és alkotás. (Bevezető esszé és az egyes tanulmányokhoz írott kritikai elemzés.)
• Hermann, I.: (2011) Gondolkodáslélektani tanulmányok. (Bevezető esszé és az egyes tanulmányokhoz írott kritikai elemzés.)
• Három tanulmány. Hangoskönyv (DVD) 2010 Bp. Magánkiadás
• Test, lélek, szexualitás. (2009) Animula, Bp.
• Hermann Imre munkásságának hatása a mai magyar pszichoanalízisre. (2006, szerk.) Magyar Pszichoanalitikus Egyesület. (Bevezető tanulmány és egy fejezet.)
• Párkapcsolat, szexualitás, pszichoanalízis. (2005) Animula, Bp
• Nőiség, szexualitás, freudizmus. (2004) Animula, Bp.
• Leopold Szondi. IN: Famous Hungarians (Szerk.: Rácz Árpád) Rubicon, 2002. (116-117)
• Szondi Lipót élete és munkássága. IN:Nagy képes millenniumi arcképcsarnok: száz riport a magyar történelemből. (Szerk.: Rpcz Árpád) Budapest, Rubicon, 2001. (128-129)
• A pre-autonom felettes-én: rigiditás,impulzivitás, labilis önértékelés. IN: Pléh, Cs. -László, J.-Oláh, A. (Szerk.) Tanulás, kezdeményezés, alkotás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2001.
• Objektbeziehung, Regression von der „Budapester Schule” der Psychoanalyse zur Selbstpsychologie. Luzifer-Amor (Zeitschr. zur Geschichte der Ps.) 1999.,12;23 (69-84) Az alábbi tanulmány átvétele, árszerkesztett és bővített formában.
• Von Psychoanalyse zu Selbstpsychologie.IN: Wunden der Seele – Chansen der Heilung (Bartosch,E. Hg) Verlag Neue Psychoanalyse, Wien, 1998
• Szondi: Az ösztönprofiltól az elméletig. (1996) Bp. Animula.